Corrector d'Harmonia a quatre veus.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Pi 9c4fa9d054 Funcionalitat de guardar amb nom personalitzat feta :) 11 months ago
corregir Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
events Funcionalitat de guardar amb nom personalitzat feta :) 11 months ago
faltes Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
graphics Falta nova! xoc directe 1 year ago
lib Let's go! 1 year ago
llegir Símbol bemoll xml + llegir xml triar fitxer 11 months ago
models Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
ref Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
save Funcionalitat de guardar amb nom personalitzat feta :) 11 months ago
.gitignore Initial commit 2 years ago
Harmonia.xml Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
LICENSE Initial commit 2 years ago
README.md Initial commit 2 years ago
XIFRATS.xml Nous acords (6aug) + Bug fix + Proves XML (Graus correctament) 11 months ago
index.html Funcionalitat de guardar amb nom personalitzat feta :) 11 months ago
main.js JA GUARDAA!!! i es pot llegir altre cop. 1 year ago

README.md

correctorH

Corrector d'Harmonia a quatre veus.