This is the repository of my personal website
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Néfix Estrada eb8b5cea6f Merge branch 'release/v1.1.0' 1 rok temu
css Some changes I forgot to commit 1 rok temu
fonts Finished (and started) the website 1 rok temu
img Finished (and started) the website 1 rok temu
scss Some changes I forgot to commit 1 rok temu
.gitignore Added Gitignore 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Updated README 1 rok temu
index.html Added the URL Shortener project 1 rok temu

README.md

website

This is the repository of my personal website

Tecnologies used

External Resources