This is the repository of my personal website
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Néfix Estrada eb8b5cea6f Merge branch 'release/v1.1.0' před 7 měsíci
css Some changes I forgot to commit před 7 měsíci
fonts Finished (and started) the website před 9 měsíci
img Finished (and started) the website před 9 měsíci
scss Some changes I forgot to commit před 7 měsíci
.gitignore Added Gitignore před 9 měsíci
LICENSE Initial commit před 11 měsíci
README.md Updated README před 9 měsíci
index.html Added the URL Shortener project před 7 měsíci

README.md

website

This is the repository of my personal website

Tecnologies used

External Resources