This is the repository of my personal website
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Néfix Estrada eb8b5cea6f Merge branch 'release/v1.1.0' před 1 rokem
css Some changes I forgot to commit před 1 rokem
fonts Finished (and started) the website před 1 rokem
img Finished (and started) the website před 1 rokem
scss Some changes I forgot to commit před 1 rokem
.gitignore Added Gitignore před 1 rokem
LICENSE Initial commit před 1 rokem
README.md Updated README před 1 rokem
index.html Added the URL Shortener project před 1 rokem

README.md

website

This is the repository of my personal website

Tecnologies used

External Resources