Gocker CI/CD is a CI/CD for Docker written in Go. It monitorizes your Dockerfiles and containers and manages the updating process.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Néfix Estrada 060ccbccf5 Initial commit 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

gocker-ci-cd

Gocker CI/CD is a CI/CD for Docker written in Go. It monitorizes your Dockerfiles and containers and manages the updating process.